Danh mục sản phẩm
Mũi doa hợp kim 90º độ Procut

Mũi doa hợp kim 90º độ Procut

Mã sản phẩm:           K
Hãng sản xuất:  Procut
Công nghệ:               Ireland
Xuất xứ:                    Ireland
Bảo hành:                 
Trọng lượng: 

 


Giá bán: liên hệ

Mũi doa hợp kim 90º độ Procut: series K

Tungsten Carbide Rotary Burrs
90º Countersink
Shape: K, KSK, SK
3mm shank
Dimensions - All in mm     Part Numbers
d1 l1 d2 l2 Type Cut 2 Cut 6 Cut 3
3.0 1.5 3.0 38.0 Solid K30303-2 K30303-6 -
6mm shank
Dimensions - All in mm     Part Numbers
d1 l1 d2 l2 Type Cut 2 Cut 6 Cut 3
6.0 3.0 6.0 50.0 Solid K60603-2 K60603-6 -
9.6 4.7 6.0 53.0 Brazed K61004-2 K61004-6 -
12.7 6.3 6.0 55.0 Brazed K61206-2 K61206-6 -
16.0 8.0 6.0 57.0 Brazed K61508-2 K61508-6 -
19.0 9.5 6.0 59.0 Brazed K62012-2 K62012-6 -
25.0 12.7 6.0 61.0 Brazed K62512-2 K62512-6 -
8mm shank
Dimensions - All in mm     Part Numbers
d1 l1 d2 l2 Type Cut 2 Cut 6 Cut 3
12.7 6.3 8.0 55.0 Brazed K81206-2 K81206-6 -
16.0 8.0 8.0 57.0 Brazed K81508-2 K81508-6 -
19.0 9.5 8.0 59.0 Brazed K82012-2 K82012-6 -
25.0 12.7 8.0 61.0 Brazed K82512-2 K82512-6 -

 

Sản phẩm tương tự

Lên đầu trang